Sunday, May 3, 2009

Aktiviti 1 - Refleksi Diri Selepas Mengikuti Program Bina Insan Guru

Selepas mengikuti Program Bina Insan Guru, buat refleksi ke atas masalah dalam diri anda.
Senaraikan penambahbaikan yang perlu dilakukan dalam diri anda.
Dan rancang pelan tindakan untuk menambah baik

 • Matlamat
 • Objektif
 • Pelan tindakan
 • Nyatakan langkah-langkah yang perlu diambil
 • Rancang bagaimana anda ingin mengumpul data
 • Bagaimana anda ingin memantau apa yang dilaksanakan
 • Bagaimana anda ingin menilai sama ada apa yang dirancang dan dilaksanakan dicapai

Penambahbaikan yang perlu dilakukan pada diri: Meningkatkan daya kepimpinan

Matlamat

 1. Mempunyai keyakinan diri yang tinggi dalam melaksanakan tanggungjawab.
 2. Lebih bersedia untuk menghadapi cabaran.
 3. Bersikap terbuka dan menerima segala nasihat dan teguran.
 4. Berpandangan pasitif dan sentiasa mencari penyelasaian yang terbiak untuk masalah yang dihadapi.

Objektif

 1. Menerima tugasan dengan hati yang terbuka serta memandangnya sebegai satu cabaran dan bukannya satu bebanan
 2. Membuat perancangan sebelum memulakan sesuatu tugasan
 3. Melaksanakan tugasan yang diberikan dengan terancang dan teratur.
 4. Memastikan tugasan yang dilaksanakan adalah lancar.
 5. Mendapatkan nasihat apabila menghadapi masalah

Pelan Tindakan
Bagi meningkatkan daya kepimpinan daya diri sendiri, saya akan melaksanakan tanggungjawab saya sebagai seorang pengerusi Program Rekreasi Dalam Kominiti dengan baik. Ini merupakan satu peluang yang tepat pada masanya untuk saya melatih diri sendiri kerana sebelum ini saya tidak ada pengalaman dalam mengetuai satu projek. Selain itu, saya juga perlu melatih diri untuk merancang dan membahagi tugasan-tugasan saya dengan berkesan supaya tugasan-tugasan tersebut dapat dihantai atau siap di dalam masa yang ditetapkan.
Untuk proses mengumpul data, saya akan bertanya kepada rakan-rakan saya tentang tindakan yang telah saya ambil. Saya juga akan meminta nasihat daripada mereka serta membuat perbandingan dengan diri sendiri. Dalam Projrk Rekreasi Dalam Kominiti, sekiranya saya mendapat teguran daripada rakan-rakan atau pensyarah, ini bermakna saya telah buat silap dan perlukan pembetulan.
Pemantauan boleh dilakukan dengan menyediakan satu senarai semak aktiviti. Saya perlu faham dan jelas dengan perkembangan yang saya ingini sebelum menyediakan senarai semak tersebut. Saya perlu menyemak perkembangan aktiviti atau pelajaran setiap minggu supaya ia mengikut apa yang telah dirancangkan. Selain itu, saya juga akan membuat perbandingan diri dengan rakan-rakan saya.
Untuk menilai sama ada apa yang dirancang atau dilaksanakan tercapai atau tidak, saya rasa saya perlu menerima lagi tugasan atau tanggungjawab yang lain supaya saya boleh membuat perbandingan. Secara keseluruhan, sekiranya saya bersedia untuk menerima cabaran dengan hati yang terbuka, penuh keyakinan dan bersemangat, maka saya beranggapan apa yang telah dilakukan berjaya.

No comments:

Post a Comment